LogosmallRGB

OFERTApaper

BROKKER oferuje pośrednictwo w negocjacjach, zawieraniu oraz wykonywaniu umów ubezpieczeniowych. Firma BROKKER działa w imieniu klienta (na podstawie złożonego pełnomoctnictwa), co czyni go podmiotem niezależnym od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

Firma BROKKER oferuje doradztwo ubezpieczniowe oraz pełnomocnitwo przy wyborze odpowiednich ubezpieczeń.

BROKKER ułatwia wybór najkorzystniejszego ubezpieczenia pod względem oferowanej ochrony, przy jednoczesnej optymalizacji jego kosztów.

LogosmallRGB

Brokker sp. z o. o., ul. Głogowska 277/279, 60-104, Poznań
KRS: 0000424911 NIP: 7792406387 REGON: 302149978
Kapitał zakładowy: 10 000zł
Rachunek bankowy: 89-2490-0005-0000-4530-2128-7361

item1   KONTAKT   WSPÓŁPRACA   OFERTA   O FIRMIE  STRONA GŁÓWNA LogosmallRGB item1a1a1b1 item1a1a1b item1a1a1 item1a1a item1a1 item1a item1