LogosmallRGB  O FIRMIE

Korzyści, korzystania z usług brokerskich:

 • oszczędność pieniędzy - broker umożliwia pozyskanie oferty od praktycznie wszystkich ubezpieczycieli na rynku, zapewniając jednocześnie silną pozycję negocjacyjną, co pozwala na obniżenie kosztów ubezpieczenia,
 • oszczędność czasu - broker posiadający upoważnienie klienta, zajmuje się formalną stroną wystąpienia o ofertę do Towarzystw Ubezpieczeniowych,
 • możliwy wybór polisy z wielu ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych - broker występuje w imieniu klienta do wielu Towarzystw Ubezpieczeniowych o przygotowanie oferty, którą przedstawia klientowi opatrując niezbędnym komentarzem pozwalając na wybór przez klienta najkorzystniejszej oferty,
 • możliwe kształtowanie warunków ubezpieczenia - broker posiada niezbędne narzędzia do wprowadzania dodatkowych warunków ubezpieczenia tzw. klauzul brokerskich,
 • pomoc w uzyskaniu odszkodowania - w przypadku wystąpienia szkody oraz powstałych trudności przy wypłacie odszkodowania, broker pomaga klientowi uzyskać należne odszkodowanie,
 • informowanie o terminach płatności oraz zakońcenia ochrony - broker na bieżąco monitoruje terminy wygaśnięcia umowy ubezpieczenia oraz nadchodzących terminów płatności.
 O FIRMIE
icon33032

Brokker sp. z o. o., ul. Głogowska 277/279, 60-104, Poznań
KRS: 0000424911 NIP: 7792406387 REGON: 302149978
Kapitał zakładowy: 10 000zł
Rachunek bankowy: 89-2490-0005-0000-4530-2128-7361

 STRONA GŁÓWNA LogosmallRGB item1a1a  KONTAKT  WSPÓŁPRACA  OFERTA  O FIRMIE item1a1 item1a2 item1a1a